Hiện nay, cả nước có 310 xã thuộc 108 huyện của 29 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày. Số lợn tiêu hủy lũy kế là 31.203 con. Theo đánh giá chung, bệnh dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát. Thời gian qua dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do không bảo đảm được điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện tại, cả nước có 96% số xã không có dịch tả lợn châu Phi. Kiểm soát tốt DTLCP bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Dịch tả lợn châu Phi về cơ bản được kiểm soát tốt
Dịch tả lợn châu Phi về cơ bản được kiểm soát tốt

Về tình hình cúm gia cầm

Về tình hình cúm gia cầm, cả nước đã xảy ra 84 ổ dịch cúm gia cầm A/H5. Và 63 ổ dịch do vi rút A/H5N6 tại 18 tỉnh, thành phố. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 223.04 con.  Hiện nay, cả nước có 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Nghệ An. Như vậy, có khoảng 520 triệu con gia cầm an toàn đối với bệnh cúm gia cầm.

Kiểm soát dịch cúm gia cầm
Kiểm soát dịch cúm gia cầm

Về dịch lở mồm long móng

Đối với dịch lở mồm long móng, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước xảy ra 194 ổ dịch. Số gia súc mắc bệnh là 7.966 con gia súc. Trong đó có 6.808 con bò, 1.095 con trâu và 63 con lợn. Số gia súc bị chết và tiêu hủy là 279 con. Trong đó có 202 con bò, 15 con trâu và 62 con lợn. So với cùng kỳ năm 2019, số ổ dịch đã giảm gấp 2,4 lần.

Kiểm soát tốt bệnh lở mồm long móng trên gia súc
Kiểm soát tốt bệnh lở mồm long móng trên gia súc

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Mặc dù hiện nay, một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao bùng phát.

Dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát rất cao. Vi rút này có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp. Trong khi đó vẫn chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh. Đồng thời, chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học. Việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm. Thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh có thể gây bùng phát dịch.

Dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc

Đáng chú ý nhất là dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc. Bệnh viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại trên 83 xã, 33 huyện của 10 tỉnh, thành phố. Có 1.125 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có trên 168 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Nhận định dịch bệnh nguy cơ tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng do bệnh lần đầu tiên xuất hiện và Việt Nam chưa có vắc xin phòng bệnh. Tình hình chăn thả trâu, bò trên các cánh đồng, bãi chăn thả chung còn khá phổ biến; nhu cầu vận chuyển, giết mổ trâu, bò cuối năm 2020 và đầu năm 2021 gia tăng mạnh. Đồng thời, điều kiện tại các hộ chăn nuôi, nhất là tại các tỉnh miền núi còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các biện pháp phòng bệnh,…

Trong khi đó, theo Bộ NN&PTNT, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn còn nhiều khó khăn do nhiều bất cập khi sáp nhập hệ thống thú y địa phương dẫn đến công tác giám sát, phát hiện bệnh và báo cáo dịch bệnh bị chậm trễ. Nhiều nơi không có lực lượng thú y cơ sở để tiếp nhận thông tin từ người chăn nuôi. Người chăn nuôi không báo cáo dịch bệnh cho địa phương và cơ quan thú y các cấp để phối hợp chỉ đạo chống dịch, dẫn đến kéo dài thời gian xảy ra dịch.

Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, đồng thời, thiếu nhân lực thú y để tham mưu, tổ chức phòng chống dịch. Nhiều vấn đề khó khăn trong việc điều động nhân viên thú y giữa các huyện để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong địa bàn cấp tỉnh

Giải pháp trong thời gian tới

Để khắc phục những khó khăn trên, Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ hoàn thiện và phổ biến rộng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho các loại hình chăn nuôi. Đồng thời, tiếp tục tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi; chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, lựa chọn một số doanh nghiệp có tiềm năng để hỗ trợ xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh để góp phần vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm của ngành chăn nuôi.

Nguồn: dangcongsan.vn